(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

פרופיל השיטה

תלמיד עם תחושת מסוגלות אוהב ללמוד
שיטה זו מעניקה הערכה דידקטית המספקת מידע על מוקדי הכוח ומוקדי הקושי של התלמיד ומתחילה את התהליך. תכנית הטיפול הנגזרת מההערכה מותאמת למוקדי הכוח כדי לספק לתלמיד חוויית הצלחה ותחושת מסוגלות. מיצוי יכולות התלמיד יתאפשרו ביצירת קשר המדבר בגובה עיני הילד ובשפה שלו, שיעלה את רמת המוטיבציה ותחושת ההנאה מתהליך הלמידה. הדרך ללמוד איך ללמוד נעשית ע"י הקניית אסטרטגיות למידה - דרכי פעולה המאפשרות לשפר את הזיכרון, להוציא את העיקר מהטפל ולארגן את החומר הנלמד. (אסטרטגיות למידה במקצועות רבי מלל: פרוט והכללה, השוואה, תהליך.. אסטרטגיות זיכרון: ארגון בטבלה, ראשי תיבות, קישור לידע קודם..). השיטה מתבססת על שלושה שלבים: א. איסוף מידע (תצפית, ראיון, אבחון). ב. בניית טיפול פרטנית תקופתית, התלמיד במרכז ניתנת לו אפשרות להשפיע ולקחת אחריות על התהליך. ג. בדיקה ומעקב שיטתיים, שינוי דרכי ההוראה העלאת רמת מורכבותם, או שכלול אסטרטגיות. 

 

מטרה
בניית תרבות של הצלחות למימוש עצמי באמצעות התאמת כלים אקדמאיים שיובילו את התלמיד ברצף המטרות וההישגים הנדרשים להשתלב בקהילה עם איכות חיים
.
 
                                                                                                                                           
 
חזון

תועלות

  מיומנויות למידה ואסטרטגיות למידה

 מיומנות למידה היא אוסף יכולות המאפשרות למידה, רכישת היכולות הם המפתח להבנת הטקסט וארגונו. (על מיומנות טכנית של פענוח אותיות נשענת מיומנות גבוהה של הבנת נקרא).
אסטרטגיות למידה מוגדרות כפעולות בהן נוקט התלמיד על מנת לארגן את החומר ולהבין אותו. אסטרטגיה זו מיומנות אוטומטית שנחלקת למספר תחומים: א.יכולת קוגניטיבית -זיכרון, קשב. ב. יכולת שפתית - אוצר מילים, תחביר, פרגמטיקה. ג. יכולת אוריינית - קריאה, הבנת נקרא, כתיבה, הבעה בכתב. ד.מיומנות חשיבה - יצירתיות, לוגיקה, יכולת הכללה הסקה. תפקודים ניהוליים - ארגון,קבלת החלטות, אינהיביציה (עיכוב תגובה).
 
אסטרטגיות קריאה:
פעולות לאחר הקריאה
פעולות במהלך הקריאה
פעולות טרום קריאה

הבחנה בין עיקר לטפל

חיפוש מילה לא מוכרת במילון

קריאת כותרת

מציאת מידע רלוונטי
על פי השאלה

קישור מילה למשפט

קריאת שם הסופר

פיתוח הבעה בעל פה

קישור מילה לידע קודם

מדרש תמונה

פיתוח הבעה בכתב

חלוקה לפסקאות

מילים נרדפות

 אסטרטגיות זיכרון:

תומכי זיכרון

זיכרון חזותי

זיכרון צלילי

זיכרון תנועתי

זיכרון אסוציאטיבי

דלת הבית |  דיוקן  | פרופיל השיטה | הוראה מתקנת | צור קשר

כל הזכויות שמורות 2012
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>